ವೇದಜೀವನ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಬರಲಿ, ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಬರಲಿ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ.

ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2012

ವೇದೋಕ್ತ ಜೀವನ ಪಥ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ಚತುರ್ವರ್ಣಗಳು - ೮


ವೇದದ ಈ ಭವ್ಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಡೋಣ:-


ಸಮಾನೀ ವ ಆಕೂತಿಃ ಸಮಾನಾ ಹೃದಯಾನಿ ವಃ|
ಸಮಾನಮಸ್ತು ವೋ ಮನೋ ಯಥಾ ವಃ ಸುಸಹಾಸತಿ|| (ಋಕ್. ೧೦.೧೯೧.೪.)


     [ವಃ ಆಕೂತಿಃ] ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, [ಸಮಾನೀ] ಸಮಾನವಾಗಿರಲಿ. [ವಃ ಹೃದಯಾನಿ] ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು [ಸಮಾನಾ] ಸಮಾನವಾಗಿರಲಿ. [ವೋ ಮನಃ] ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು [ಸಮಾನಂ ಅಸ್ತು] ಸಮಾನವಾಗಿರಲಿ. [ಯಥಾ] ಈ ರೀತಿ [ವಃ ಸು] ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತು, [ಸಹ ಅಸತಿ] ಒಂದಿಗೇ ಆಗುವುದು.


ಜ್ಯಾಯಸ್ವಂತಶ್ಚಿತ್ತಿನೋ ಮಾ ವಿ ಯೌಷ್ಟ ಸಂರಾಧಯಂತಃ ಸಧುರಾಶ್ಚರಂತಃ|
ಅನ್ಯೋ ಅನ್ಯಸ್ಮೈ ವಲ್ಗು ವದಂತ ಏತ ಸಧ್ರೀಚೀನಾನ್ವಃ ಸಂಮನಸಸ್ಕೃಣೋಮಿ|| (ಅಥರ್ವ.೩.೩೦.೫.)


     ಹೇ ಮನುಷ್ಯರೇ! [ಜ್ಯಾಯಸ್ವಂತಃ} ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ [ಚಿತ್ತಿನಃ] ವಿವೇಕಶೀಲರಾಗಿ [ಸಂ ರಾಧಯಂತಃ ಸಧುರಾಶ್ಚರಂತಃ] ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದಿಗೆಯೇ ನಡೆಯಿರಿ. [ಮಾ ವಿ ಯೌಷ್ಟ] ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಗಲಬೇಡಿರಿ. [ಅನ್ಯೋ ಅನ್ಯಸ್ಮೈ] ಸದಾ ಒಬ್ಬರಿನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ [ವಲ್ಗು ವದಂತ ಏತ] ಮಧುರ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಡೆಯಿರಿ. [ಸಧ್ರೀಚೀನಾನ್ವಃ ಸಂಮನಸಸ್ಕೃಣೋಮಿ] ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾನ ಮನ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ಗತಿಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 
     ವೇದಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಸರ್ವರೂ ಸಮಾನತಾ ಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ, ಪ್ರಜಾಸಮೂಹ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಲ್ಲದು. ಈ ಸಮಾನತೆ ರಾಷ್ಟ್ರನಾಯಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿಯೂ ಉದಯವಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭವ್ಯತೆ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಬೆಳಗೀತು.
-ಪಂ.ಸುಧಾಕರ ಚತುರ್ವೇದಿ.
*****************************
ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ: 
     ಇಂದು ಸಮಾನತಾ ಭಾವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಜ್ಜನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ದುಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜನರು ಮುಂದುವರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇತರರು ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನೋಡೋಣ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ದೂರವಾಗಲಿ. ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯವಿರುವುದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವ, ಏನೂ ಮಾಡದಿರುವ, ಕನಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವವರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ಕೊಡದಿರುವ ಸರಳರು, ಸಜ್ಜನರುಗಳು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರಿಂದಲೇ. ಕಪಟ ವಿಚಾರವಾದ, ಕಪಟ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದ. ಕಪಟ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದದ ನಾಟಕಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿ. ನಿಜ ಸಮಾನತೆ ಮೂಡಲಿ.
-ಕ.ವೆಂ.ನಾಗರಾಜ್.
*****************************
ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್:
 http://vedajeevana.blogspot.in/search/label/%E0%B2%B5%E0%B3%87%E0%B2%A6%E0%B3%8B%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%A4%20%E0%B2%9C%E0%B3%80%E0%B2%B5%E0%B2%A8%20%E0%B2%AA%E0%B2%A5

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

  1. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ,
    ನಾನು ಮೊದಲು ಓದುವಾಗ ಬಹುಷಃ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೋಧನೆ ಇರುವಂತಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ