ವೇದಜೀವನ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಬರಲಿ, ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಬರಲಿ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ.

ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 2, 2012

ನೀನಿಲ್ಲೆ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಹೋಗಲಿ ನಾನು


Podcast Powered By Podbean
ರಚನೆ:ಹರಿಹರಪುರಶ್ರೀಧರ್ ಗಾಯಕಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ರಮೇಶ್

 ಸೂಚನೆ:" ನಾನಿಡುವ ಅಡಿ ಅಡಿಯು ನಿನ್ನದೇ ನಡೆನಡೆಯು " ಎಂಬಲ್ಲಿ "ನೀ ನಿಡುವ ಅಡಿ ಅಡಿಯು" ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ"ನಾನಿಡುವ ಅಡಿ ಅಡಿಯು" ಎಂಬುದು ಸರಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ